ข้าวขาว 100%

ข้าว / ข้าวขาว

เป็นข้าวที่ปลูกกันทั่วไป มีหลายสายพันธุ์ ทางบริษัทของเราคัดเลือกเฉพาะข้าวสายพันธุ์ดี มาจำหน่ายให้กับลูกค้า

White rice 100%