ข้าวหอมปทุมธานี
(Thai Jasmine Rice)

ข้าว / ข้าวประทุมธานี

เป็นข้าวหอมอีกพันธุ์หนึ่งของประเทศไทย ที่มีความหอมนุ่ม คล้ายกลับข้าวหอมมะลิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นข้าวต้นฤดูจะมีความหอมเป็นพิเศษ

Bua -Thong 2_-5