ข้าวหอมมะลิ
(Thai Hommali Rice)

ข้าว / ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิเชียงรายเป็นข้าวเมล็ดยาว เมื่อผ่านกระบวนการสีแล้วจะได้เมล็ดข้าวที่มีความใสเกือบสมบูรณ์ ลักษณะของเมล็ดข้าวจะมีความโค้งสวยงามเข้ารูป เมื่อนำมาหุงจะมีความเหนียวนุ่มคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นหอมมะลิที่เป็นธรรมชาติ จึงเป็นข้าวที่มีทั้งความหอม และทั้งความเหนียวนุ่ม

Bua -Thong 2_-6