รู้จักพวกเรา

บริษัท  สิริอินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย)  จำกัด  ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2557  ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ในด้านการตรวจสอบคัดสรรคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวสาร ตลอดจนกระบวนการสีข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร  เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานคุณภาพส่งออก

บริษัทตั้งอยู่ใน อำเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย  ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ  ที่มีชื่อเสียงในเรื่องข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว  ที่มีรสชาติหอมอร่อยของประเทศไทย  บริษัท  สิริอินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  มีกำลังการผลิต  1,000 ตัน / วัน  โดยมีการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานการส่งออก  โดยบริษัทเราได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต  GMP และ HACCP  จากกระทรวงพาณิชย์ และมีบริษัทในเครืออีกหลายบริษัท

  1. บริษัท สิริอินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด  (โรงสีข้าว) เป็นบริษัทสีข้าวขนาดใหญ่  ในภายเหนือตอนบน  ซึ่งก่อตั้งมากว่า 20 ปี
  2. บริษัท  สิริอินเตอร์โลจิสติกส์  จำกัด เป็นบริษัท  ขนส่ง  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  3. บริษัท  สิริอินเตอร์  อิมพอร์ต  เอ็กซ์พอร์ต   จำกัด เป็นบริษัท  ดำเนินการพิธีการด่านศุลกากร  ทั้งส่งออกและนำเข้าสินค้าต่าง ๆ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิธีการทำงานของเรา

ผลิตภัณฑ์ข้าวในจังหวัดเชียงราย

โดยบริษัทของเรา  มีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ  และเป็นคณะกรรมการกับกำดูแลด้านการข้าวของจังหวัดเชียงราย